(BĐT) - Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện đưa vào vận hành máy biến áp (MBA) T3 (110/22/11 kV - 63 MVA) và các thiết bị liên quan, hoàn thành công trình Lắp MBA 110kV trong TBA 220kV Nha Trang, nâng tổng công suất Trạm lên thành 563 MVA.
Máy biến áp T3 (110/22/11 kV - 63 MVA) tại TBA 220 kV Nha Trang

Máy biến áp T3 (110/22/11 kV - 63 MVA) tại TBA 220 kV Nha Trang

Công trình lắp MBA 110kV T3 tại TBA 220kV Nha Trang (xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, CPMB thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án, Công ty Truyền tải điện 3 tiếp nhận quản lý vận hành khi công trình hoàn thành.

Công trình có quy mô: Lắp MBA 110/22/11kV - 63 MVA, ngăn lộ tổng 110kV; lắp đặt mới 08 tủ hợp bộ 22 kV; tháo đấu nối phía 22kV của MBA AT1 220/110/22kV hiện hữu; sắp xếp và đấu nối lại các tủ 22kV hiện hữu để phía 22kV MBA AT2 220/110kV hiện hữu chỉ đấu nối cho tự dùng; các xuất tuyến 22kV hiện hữu và lắp mới sẽ đấu nối trên MBA 110/22/11kV - 63MVA (T3) lắp mới; hoàn thiện hệ thống điều khiển - bảo vệ cho ngăn lộ tổng 110kV và MBA T3 lắp mới; Kết nối SCADA phía 22kV về Trung tâm điều khiển Điện lực Khánh Hòa.

Việc đóng điện đưa vào vận hành MBA T3 (110/22/11kV - 63 MVA) tại TBA 220 kV Nha Trang sẽ đảm bảo đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng cao của tỉnh Khánh Hòa,  đảm bảo cung cấp điện ổn định lâu dài, tin cậy cho sự phát triển kinh tế xã hội trong khu vực, tăng cường ổn định và linh hoạt trong vận hành lưới điện, nâng cao độ tin cậy trong việc cung cấp điện cho tỉnh Khánh Hòa.