(BĐT) - Thời gian qua, công ty chúng tôi tham dự nhiều gói thầu lĩnh vực giống cây trồng, vật nuôi và thấy có tình trạng chủ đầu tư/bên mời thầu gây khó khăn cho nhà thầu.
Cố tình chậm công bố kết quả lựa chọn nhà thầu ảnh 1

Bà Trần Thị Kiều Oanh,

Giám đốc Công ty TNHH Giống cây trồng vật nuôi Tân Thành

Điển hình là việc chủ đầu tư cố tình chậm công bố kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) để “giấu” thông tin, mặc dù gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu cạnh tranh qua mạng. Tình trạng này có thể thấy rõ ở Gói thầu Trồng bưởi da xanh cải tạo vườn tạp gắn với liên kết bao tiêu sản phẩm, nguồn vốn thực hiện theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho UBND xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Trong quá trình tham dự thầu, chúng tôi đã làm đơn kiến nghị về KQLCNT nhưng không nhận được phản hồi. Việc công khai KQLCNT cũng rất chậm. KQLCNT được phê duyệt ngày 28/4/2021 nhưng ngày 12/5/2021 mới công bố. Trong khi đó, mục đích của việc đưa ra thời hạn đăng tải công khai KQLCNT là để thông báo cho các nhà thầu khác biết là họ trượt thầu, nếu có thắc mắc thì còn kịp thời có văn bản kiến nghị. Nếu đã ký hợp đồng rồi mới công bố KQLCNT thì không đảm bảo công khai, minh bạch, không tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu.

Bên cạnh đó còn tình trạng HSMT vẫn cài cắm điều kiện để hạn chế sự tham gia của các nhà thầu nhằm hướng tới nhà thầu đã “ngắm trước”, thậm chí là phổ biến ở những gói thầu lĩnh vực giống cây trồng, vật nuôi. Điều đáng nói là có dấu hiệu cho thấy đa phần nhà thầu được “sắp xếp” đều không có đủ hồ sơ năng lực hoặc có tình trạng cung cấp hợp đồng tương tự để chứng minh năng lực không đúng với chủng loại mà HSMT yêu cầu nhưng vẫn trúng thầu.