Hướng dẫn kiềm chế tham nhũng trong mua sắm công của TI (Kỳ 6): Nguyên tắc chuyên nghiệp và các tiêu chuẩn tối thiểu

Chuyên nghiệp là một trong những nguyên tắc cơ bản được đề cập tới trong cuốn sách "Kiềm chế tham nhũng trong mua sắm công - Hướng dẫn thực hành" phát hành năm 2014 của Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI)
Hướng dẫn kiềm chế tham nhũng trong mua sắm công của TI (Kỳ 6): Nguyên tắc chuyên nghiệp và các tiêu chuẩn tối thiểu

Chuyên nghiệp là một trong những nguyên tắc cơ bản được đề cập tới trong cuốn sách "Kiềm chế tham nhũng trong mua sắm công - Hướng dẫn thực hành" phát hành năm 2014 của Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) với vai trò góp phần giảm thiểu nguy cơ tham nhũng và tối đa hóa lợi ích kinh tế, xã hội, môi trường và chính trị của hoạt động mua sắm công.

IMG

Các vị trí thực hiện việc mua sắm công phải được hưởng thù lao thoả đáng để thu hút nhân lực có trình độ chuyên môn cao. Ảnh: Tất Tiên

Trên thực tế, công chức làm việc tại các cơ quan mua sắm có mức lương thấp, đây là một trong các nguyên nhân chính dẫn đến nguy cơ tham nhũng gia tăng. Cuốn sách trên cho rằng, Mua sắm công nên được coi là một nghề chuyên nghiệp, chứ không phải là một công việc hành chính. Chính phủ cần dành đủ nguồn lực cho cơ quan mua sắm và kiểm toán của mình để thu hút các cá nhân có trình độ cao, cho phép chế độ tiền thưởng và tổ chức thêm các khóa đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn cho các công chức và tạo ra con đường phát triển sự nghiệp rõ ràng cho họ.

Ngoài ra, để thực hiện hiệu quả nguyên tắc chuyên nghiệp, cuốn sách hướng dẫn cũng đưa ra những tiêu chuẩn tối thiểu sau đây:

(i) Các vị trí thực hiện việc mua sắm công phải được hưởng thù lao thoả đáng để thu hút nhân lực có trình độ chuyên môn cao, Chính phủ nên có sẵn những chương trình đào tạo và các phương thức khác để nâng cao chất lượng chuyên môn của các công chức.

(ii) Cần sử dụng đủ nguồn nhân lực thực hiện việc mua sắm công. Các công chức phải được giao nhiệm vụ trên cơ sở trình độ chuyên môn, khả năng làm việc, không nên căn cứ vào gia thế, mối quan hệ gia đình, chính trị, hay những phẩm chất không liên quan khác.

ThS. Tào Thị Huệ

Bộ môn Pháp luật thương mại hàng hóa và dịch vụ quốc tế

Trường Đại học Luật Hà Nội

ngocthanh