Các hình thức lựa chọn nhà thầu  trong FTA Việt Nam - EU (Kỳ 4)

Các hình thức lựa chọn nhà thầu trong FTA Việt Nam - EU (Kỳ 4)

24/08/2015 - 09:07
Khác với pháp luật về đấu thầu của Việt Nam – có tới 7 hình thức lựa chọn nhà thầu, các cam kết quốc tế về mua sắm chính phủ (MSCP) như Hiệp định Mua sắm chính phủ (GPA) của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) hay Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương

Kỳ 2: Phạm vi điều chỉnh của GPA (tiếp)

17/08/2015 - 10:29
Như đã trình bày ở Kỳ 1, việc xác định một gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh phụ thuộc vào ngưỡng giá gói thầu cũng như chủ thể mua sắm, đối tượng mua sắm và không thuộc phạm vi loại trừ chung. Trong Hiệp định Mua sắm chính phủ (GPA) của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)

Kỳ 1: Phạm vi điều chỉnh của GPA

12/08/2015 - 10:26
Ngày 4/8/2015, Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đã cùng tổ chức họp báo tại Hà Nội và Brussels đưa ra tuyên bố kết thúc về cơ bản đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA). Thông cáo báo chí của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

Giải quyết kiến nghị trong gói thầu mua sắm chính phủ ở Hoa Kỳ

05/08/2015 - 08:02
Trong hoạt động kinh doanh, kiến nghị hay tranh chấp là chuyện ngoài ý muốn của các chủ thể khi tham gia quan hệ hợp đồng, nhưng lại là yếu tố tất yếu tồn tại trong bất kỳ nền kinh tế nào. Điều quan trọng là mỗi chủ thể phải tự trang bị

Hướng dẫn mua sắm bằng vốn vay ODA của Nhật Bản: Tước quyền trao hợp đồng theo các lệnh cấm chéo của các ngân hàng phát triển đa phương (Kỳ 6)

27/07/2015 - 10:48
Theo Hướng dẫn mua sắm bằng vốn vay ODA của Nhật Bản do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) ban hành vào tháng 4/2012, một nhà thầu bị đánh giá là không đủ điều kiện để được trao hợp đồng được cấp vốn bằng vốn vay ODA Nhật Bản

“mua sắm công trong hội nhập”

22/07/2015 - 10:05
Thông qua hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho các nước đang phát triển, Nhật Bản đã hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, cải thiện các chế độ và chính sách thông qua hợp tác kỹ thuật; đồng thời đã hỗ trợ xây dựng và trang bị kết cấu hạ tầng như giao thông vận tải, cấp điện... thông qua hỗ trợ kinh phí (bao gồm hợp tác vốn vay và viện trợ không hoàn lại) nhằm đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của những quốc gia này.
Thị trường mua sắm chính phủ ở Nhật Bản (Kỳ 5)

Thị trường mua sắm chính phủ ở Nhật Bản (Kỳ 5)

29/06/2015 - 08:38
Trong năm 2012, tổng giá trị mua sắm hàng hoá của các cơ quan chính phủ Nhật Bản đạt 903 tỷ Yên, trong đó “Máy văn phòng và Thiết bị xử lý dữ liệu tự động” (máy tính cá nhân, máy đánh chữ, màn hình máy chiếu…) là nhóm hàng hoá