(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang đang tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cống ngăn mặn tại đầu các kênh rạch ra sông Tiền trên Đường tỉnh 864 (giai đoạn 1).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cống ngăn mặn tại đầu các kênh rạch ra sông Tiền trên Đường tỉnh 864 (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư là 846,36 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện sử dụng ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Dự án được đầu tư với quy mô xây dựng 6 cống: Rạch Gầm, Phú Phong, Cây Còng, Hai Tân, Mù U, Cái Sơn và tuyến đê dọc sông Tiền kết nối với cống ngăn mặn. Hai cống: Rạch Gầm và Phú Phong đã được khởi công đầu năm 2022.

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, quý II/2022 sẽ đấu thầu rộng rãi qua mạng 4 gói thầu xây lắp, gồm: Gói thầu Thi công cống Cây Còng có giá là 42,558 tỷ đồng; Gói thầu Thi công cống Hai Tân (41,269 tỷ đồng); Gói thầu Thi công cống Mù U (76,294 tỷ đồng); Gói thầu Thi công cống Cái Sơn (47,989 tỷ đồng).