(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng (chủ đầu tư) vừa ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng thi công xây dựng tại huyện Bảo Lạc đối với Công ty TNHH Phú Hộ (địa chỉ tại xóm Kha Rào, xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng).

Cụ thể, ngày 16/7/2019, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Bảo Lạc và Công ty TNHH Phú Hộ đã ký Hợp đồng số 32/2019/HĐ-XD về việc thi công xây dựng công trình đường giao thông nông thôn Bản Puồng - Nà Luông - Nà Quy, xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Tuy nhiên, nhà thầu trên đã vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thi công công trình.

Chia sẻ với Báo Đấu thầu, cán bộ của Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Bảo Lạc cho biết, hiện nay công trình bị chậm tiến độ. Chủ đầu tư đã nhiều lần gia hạn cho Nhà thầu nhưng đến nay công trình vẫn chưa hoàn thành. Mặc dù Nhà thầu có địa chỉ tại địa bàn Tỉnh nhưng đến nay Chủ đầu tư không thể liên lạc được với Nhà thầu. Trong thời gian tới, Chủ đầu tư dự kiến thực hiện chỉ định thầu để lựa chọn nhà thầu thay thế.

Về thông tin đăng ký kinh doanh, Công ty TNHH Phú Hộ được thành lập năm 2010, hiện vẫn đang hoạt động, do bà Nông Thị Xuân làm người đại diện theo pháp luật.

Theo tìm hiểu, trước đó, vào tháng 5 - 6/2019, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Bảo Lạc đã tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu nêu trên. Đây là gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Thời gian thực hiện là 12 tháng. Tuy nhiên, đến nay, Chủ đầu tư chưa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu này.