(BĐT) - Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (Mã CK: PHR) cho biết sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 phương án phát hành thêm 54,2 triệu cổ phiểu thưởng cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn quỹ đầu tư phát triển.

Với tỷ lệ phát hành 3:2, tức cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được nhận 2 cổ phiếu thưởng, vốn điều lệ sau phát hành dự kiến là 1.355 tỷ đồng.

Năm 2017, PHR ghi nhận mức doanh thu đạt 1.581 tỷ đồng, vượt 19% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt gần 338,4 tỷ đồng, vượt 55,9% chỉ tiêu cả năm. Nhờ kết quả khả quan nói trên, Công ty quyết định mức trả cổ tức năm 2017 là 23%, thời gian thực hiện trong quý 2/2018 với tổng số tiền dự chi khoảng 187 tỷ đồng.

Năm 2018, Công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt 1.605,4 tỷ đồng và chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 400,5 tỷ đồng với tỷ lệ cổ tức là 20%.