(BĐT) - Công ty CP Cao su Đồng Phú (mã chứng khoán: DPR) công bố Báo cáo tài chính quý II/2020 với doanh thu đạt 113,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 29,9 tỷ đồng, tăng lần lượt 1,1% và 2,4% so với thực hiện năm 2019.

Trong quý II/2020, lợi nhuận gộp giảm 10,6% về mức 34,6 tỷ đồng, ngoài ra, biên lợi nhuận gộp cũng giảm từ 34,5% về còn 30,5%.

Công ty cho biết, sản lượng tiêu thụ quý II/2019 là 2.185 tấn với giá bán bình quân là 33.996.999 đồng/tấn. Trong khi đó, sản lượng tiêu thụ quý II/2020 là 1.808 tấn với giá bán bình quân là 30.530.337 đồng/tấn. Như vậy, cả sản lượng tiêu thụ và giá bán trong quý II/2020 đều giảm so với cùng kỳ 2019.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 181 tỷ đồng, giảm 29,2%; lợi nhuận sau thuế đạt 46,9 tỷ đồng, giảm 52,3% so với 6 tháng đầu năm 2019.

Nửa đầu năm nay, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính ghi nhận âm 61,5 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 35,2 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/6/2020, tổng tài sản của Công ty giảm 11,8% về mức 1.933,7 tỷ đồng.