(BĐT) - Theo Báo cáo tài chính quý II/2020, Công ty CP Cao su Đà Nẵng ghi nhận doanh thu đạt 788,9 tỷ đồng, giảm 28%; lợi nhuận sau thuế đạt 43,2 tỷ đồng, giảm 39,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Công ty cho biết, kết quả kinh doanh sụt giảm do tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới đã ảnh hưởng đến doanh thu tiêu thụ sản phẩm, dẫn đến giảm lợi nhuận của Công ty.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, Công ty đạt 1.592 tỷ đồng doanh thu, giảm 17,1%; so với 6 tháng đầu năm 2019; lợi nhuận trước thuế giảm 8,2% xuống 101 tỷ đồng. Với kết quả này, Công ty hoàn thành 36,5% kế hoạch doanh thu và 36% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

Tại thời điểm cuối kỳ, Công ty có tổng tài sản 2.563 tỷ đồng, giảm 5,4% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho ghi nhận 1.153 tỷ đồng và khoản phải thu hơn 142 tỷ đồng, lần lượt chiếm 45% và 5,5% tổng tài sản.