Mới đây, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2322/BXD-HĐXD gửi Bộ Công thương về việc góp ý kiến về bổ sung Dự án điện mặt trời GAIA vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia.
Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Sau khi nhận được Tờ trình số 143/TTr-UBND ngày 10/8/2017 của UBND tỉnh Long An về việc bổ sung Dự án Nhà máy điện mặt trời GAIA công suất 100,5 MWp vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia gai đoạn 2011 – 2020, có xét đến năm 2030 (quy hoạch điện VII điều chỉnh); để có sơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt danh mục dự án điện mặt trời nêu trên trong quy hoạch điện VII điều chỉnh và Chủ đầu tư có cơ sở triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, Bộ Công thương đã có Văn bản số 7664/BCT-ĐL ngày 22/8/2017 gửi Bộ Xây dựng đề nghị góp ý kiến về việc bổ sung Dự án điện mặt trời GAIA vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Theo nội dung Báo cáo bổ sung quy hoạch gửi kèm Văn bản số 7664/BCT-TCNL ngày 22/8/2017 thì Dự án điện mặt trời GAIA được xây dựng tại xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An với công suất 100,5MWp. Để đảm bảo cơ sở xem xét, quyết định việc bổ sung dự án vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia cần lưu ý một số nội dung sau: Hồ sơ bổ sung quy hoạch cần bổ sung nội dung phân tích, đánh giá về năng lực tài chính và năng lực đầu tư xây dựng của Nhà đầu tư; thuyết minh và phân tích cụ thể về hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của dự án.

Đối với những hạng mục công trình như: Nhà điều hành, hệ thống đường nội bộ, trạm biến áp... cần được thuyết minh tổng quan và bổ sung các bản vẽ cần thiết để thấy rõ được quy mô đầu tư xây dựng của dự án.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị Bộ Công thương rà soát Báo cáo bổ sung quy hoạch của Dự án điện mặt trời khu công nghiệp Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về tính đặc thù của các dự án điện mặt trời nhằm đảm bảo các yêu cầu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các phương án đấu nối điện năng vào lưới điện Quốc gia để làm rõ tính khả thi, tính hiệu quả của dự án làm cơ sở để xem xét, quyết định việc bổ sung dự án vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia.

Về nội dung chi phí đầu tư xây dựng công trình, Bộ Xây dựng cũng lưu ý, cần bổ sung thuyết minh về phương pháp xác định tổng mức đầu tư của dự án đảm bảo các quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo Báo Xây dựng