(BĐT) - UBND tỉnh Bình Định vừa có quyết định phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất (có giá trị thương mại cao) để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Theo đó, thời gian tới, Tỉnh sẽ tiếp tục kêu gọi đầu tư vào 2 dự án dân cư tại huyện Vân Canh.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Thứ nhất là Dự án Khu tái định cư - dân cư Hiệp Vinh 2 với tổng chi phí thực hiện dự kiến là 322 tỷ đồng, tổng diện tích 948.117 m2. Thứ 2 là Dự án Khu tái định cư - dân cư Tân Vinh với tổng chi phí thực hiện dự kiến 363 tỷ đồng, tổng diện tích đất sử dụng 992.091 m2. Thời gian thực hiện 2 dự án trên đều là 5 năm.