3 dự án sử dụng đất “vàng” tại Hà Nội: Chuyển nhượng vốn góp gây thất thu ngân sách

(BĐT) - Qua thanh tra, Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa chỉ ra việc chuyển nhượng vốn góp của các nhà đầu tư tại 3 dự án sử dụng đất “vàng”, có phát sinh về thu nhập chuyển nhượng vốn góp nhưng không kê khai hoặc kê khai thiếu, Cục Thuế Hà Nội chưa tiến hành thu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế, gây thất thu ngân sách nhà nước (NSNN) nhiều tỷ đồng.
Phối cảnh Dự án Khu hỗn hợp trung tâm thương mại, dịch vụ công cộng, văn phòng và nhà ở để bán tại 108 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Phối cảnh Dự án Khu hỗn hợp trung tâm thương mại, dịch vụ công cộng, văn phòng và nhà ở để bán tại 108 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Dự án tại 47 Nguyễn Tuân: Thất thu 22,97 tỷ đồng

TTCP cho biết, Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ tổng hợp, văn phòng, căn hộ ở cao cấp và khách sạn căn hộ tại 47 Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, do Công ty CP Bất động sản Mùa Đông - VID làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 2.898 tỷ đồng tỷ đồng; tổng diện tích sử dụng đất của Dự án là 22.602 m2. Nguồn gốc đất trước khi chuyển mục đích do Công ty CP Dệt Mùa Đông thuê quản lý sử dụng. Để thực hiện di dời xưởng sản xuất và chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện Dự án, Dệt Mùa Đông hợp tác với Công ty CP Tập đoàn Đầu tư phát triển Việt Nam (VID) để thành lập Công ty Bất động sản Mùa Đông - VID.

Tổng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà Dự án phải nộp cho NSNN là 264 tỷ đồng. Đến thời điểm thanh tra, Chủ đầu tư còn nợ 121,76 tỷ đồng, vi phạm Khoản 3 Điều 6, Khoản 7 Điều 12, Khoản 3 Điều 170 Luật Đất đai năm 2013. Và sau khi kết thúc thanh tra, Chủ đầu tư đã thực hiện nộp số tiền trên vào NSNN.

Theo kết luận của TTCP, Dệt Mùa Đông chuyển nhượng phần vốn góp bằng lợi thế quyền sử dụng đất (45,8% vốn điều lệ) với giá trị 114,58 tỷ đồng nhưng không kê khai, Cục Thuế Hà Nội chưa tiến hành thu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Đoàn thanh tra của TTCP tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty Dệt Mùa Đông phải nộp là 22,97 tỷ đồng. 

Dự án tại 108 Nguyễn Trãi: Thất thu 20,36 tỷ đồng

Dự án Khu hỗn hợp trung tâm thương mại, dịch vụ công cộng, văn phòng và nhà ở để bán tại 108 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân do Liên danh Công ty CP Dụng cụ số 1 và Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư gần 999 tỷ đồng; tổng diện tích sử dụng đất là 18,531 m2, tiền sử dụng đất phải nộp cho NSNN là 340,27 tỷ đồng. Nguồn gốc đất trước khi chuyển mục đích sử dụng do Công ty CP Dụng cụ số 1 thuê của Nhà nước làm trụ sở và nhà xưởng sản xuất. Năm 2006, UBND TP. Hà Nội chấp thuận cho phép Công ty CP Dụng cụ số 1 liên danh với Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội lập dự án đầu tư. Tháng 10/2010, UBND TP. Hà Nội có quyết định thu hồi 18.531m2 đất tại 108 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân và giao Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội (đại diện liên danh) để thực hiện Dự án. Tháng 10/2015, UBND TP. Hà Nội có văn bản chấp thuận chủ trương cho Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội chuyển nhượng một phần Dự án cho Công ty CP Bất động sản Hoa Anh Đào.

TTCP cho biết, Công ty CP Dụng cụ số 1 chuyển nhượng phần vốn góp và nhận hỗ trợ 127,53 tỷ đồng, sau khi trừ đi chi phí hỗ trợ di dời, hỗ trợ ngừng việc, thanh toán chế độ cho cán bộ công nhân viên, doanh thu chịu thuế là 92,56 tỷ đồng nhưng không kê khai, Cục Thuế TP. Hà Nội không tiến hành kiểm tra, đôn đốc thu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Đoàn thanh tra của TTCP tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là 20,36 tỷ đồng. 

Dự án tại 210 Trần Quang Khải và 17 Tôn Đản: Thất thu 5,98 tỷ đồng

TTCP cho biết, Dự án Đầu tư xây dựng văn phòng làm việc và cho thuê tại 210 Trần Quang Khải và 17 Tôn Đản, quận Hoàn Kiếm có tổng diện tích sử dụng đất là 3.781 m2, tổng vốn đầu tư là 1.003 tỷ đồng; tiền sử dụng đất và tài sản trên đất phải nộp cho NSNN là 195,61 tỷ đồng. Nguồn gốc đất trước khi chuyển mục đích sử dụng do Công ty Thực phẩm miền Bắc quản lý sử dụng làm văn phòng và cơ sở kinh doanh. Năm 2008, UBND TP. Hà Nội chấp thuận cho Công ty Thực phẩm miền Bắc hợp tác đầu tư với Công ty CP Him Lam chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án. Tháng 1/2012, UBND TP. Hà Nội có quyết định thu hồi 3.557 m2 đất tại số 210 Trần Quang Khải và số 17 Tôn Đản giao cho Công ty CP Him Lam thực hiện Dự án. Tại thời điểm thanh tra, Công ty CP Him Lam đang làm thủ tục chuyển nhượng Dự án cho Công ty CP Tôn Đản.

TTCP cho biết, Công ty Thực phẩm miền Bắc ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP Him Lam thực hiện Dự án, nhận hỗ trợ số tiền 8,8 tỷ đồng, chuyển nhượng phần vốn góp và nhận hỗ trợ với giá trị 174,84 tỷ đồng nhưng mới kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 150,9 tỷ đồng. Số tiền còn lại phải nộp cho NSNN 23,93 tỷ đồng thì Công ty Thực phẩm miền Bắc chưa kê khai để nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Đoàn thanh tra của TTCP tạm tính tiền thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp bổ sung của nhà đầu tư này là 5,98 tỷ đồng.

Tuấn Dũng