(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng Chợ - Trung tâm thương mại tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong.

Sở KH&ĐT Bắc Ninh cho biết, tổng chi phí thực hiện Dự án (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng) là 986 tỷ đồng. Dự án sẽ được thực hiện tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Thời gian thực hiện Dự án là 3 năm, hiện tại khu đất thực hiện Dự án vẫn chưa được giải phóng mặt bằng. Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng diện tích 9,92 ha và hiện trạng khu đất là đất nông nghiệp. Dự án được giao cho UBND huyện Yên Phong làm bên mời thầu.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đang kêu gọi đầu tư vào 2 dự án có sử dụng đất. Một là Dự án Đầu tư xây dựng nhà sách kết hợp nhà vệ sinh công cộng (thực hiện tại phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, với diện tích sử dụng đất 0,07 ha, tổng vốn đầu tư 21 tỷ đồng, do UBND thành phố Bắc Ninh đề xuất dự án). Hai là Dự án Đầu tư xây dựng Chợ thôn Phương Cầu (địa điểm thực hiện tại xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, diện tích sử dụng đất là 1,45 ha, tổng vốn đầu tư là 41 tỷ đồng, do UBND huyện Quế Võ đề xuất dự án).