(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng đường nội thị huyện Quế Võ (đoạn Quế Tân đi xã Nhân Hòa) - Tuyến 1 và Tuyến 2. Theo đó, Dự án sẽ do Ban Quản lý dự án huyện Quế Võ làm chủ đầu tư.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Dự án đầu tư xây dựng Tuyến 1 dài khoảng 2.537 m; Tuyến 2 dài khoảng 2.736 m. Tổng mức đầu tư của Dự án là 101,4 tỷ đồng, bao gồm: chi phí xây dựng 44,7 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 42,8 tỷ đồng, chi phí dự phòng là 9,2 tỷ đồng và các chi phí khác.

Dự án sử dụng nguồn ngân sách Tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, giai đoạn 2021 - 2025 và các nguồn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2020 - 2024.