(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 85 thửa đất ở tại Dự án Khu nhà ở dân cư dịch vụ khu Sơn Nam (khu số 2), phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh. Tổng diện tích của 85 thửa đất đấu giá là 8.436,71 m2.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Các thửa đất hiện đã được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Dự kiến thời gian tổ chức đấu giá trong năm 2020 - quý I/2021. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức đấu giá bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

Dự kiến tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước là 33,663 tỷ đồng. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Bắc Ninh được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất.