(BĐT) - Tỉnh An Giang vừa thống nhất bố trí 1.380 tỷ đồng từ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý để tham gia thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, đoạn qua địa phận tỉnh An Giang.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trường hợp tăng tổng mức đầu tư so với quyết định chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tỉnh An Giang sẽ bố trí đủ số vốn tăng thêm tương ứng từ nguồn ngân sách địa phương.

Theo đó, HĐND tỉnh An Giang thống nhất bố trí vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án với tỷ lệ 50%, tương ứng kinh phí dự kiến là 823,5 tỷ đồng. Trong trường hợp kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tăng so với dự kiến thì bố trí theo cam kết tỉ lệ 50% để đảm bảo kinh phí thực hiện.

Dự án Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng có tổng mức đầu tư 44.691 tỉ đồng, gồm 4 dự án thành phần.