Ước tính giá trị mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thu về khoảng 664 tỷ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Hose) vừa có thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Tổng công ty Mía đường II – CTCP (Vinasugar II) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nắm giữ.

Theo kết quả, có 7 NĐT tham gia đấu giá cổ phần với khối lượng 63.706.700 cp, nhiều hơn lượng chào bán là 16.000 cp. Trong đó, 5 cá nhân trong nước muốn mua 36,43 triệu cp và 2 tổ chức trong nước sẽ gom 27,28 triệu cp.

Vinasugar II thông báo bán đấu giá hơn 63,69 triệu cp, chiếm 93% vốn điều lệ vào 9h ngày 13/2. Với mức giá khởi điểm 10.420 đồng/cp, ước tính giá trị mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thu về khoảng 664 tỷ đồng.

Đây có thể xem là đợt đấu giá khá thành công của một công ty thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trước đó đợt đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tập đoàn cao su Việt Nam chỉ thu hút lượng mua cổ phần bằng 21% lượng chào bán. Tiếp sau đó, Bộ này cũng sẽ IPO Công ty mẹ -Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) vào 9h sáng 14/3.

Tổng công ty Mía đường II, trước năm 1975 tiền thân là Công ty Đường Việt Nam. Đến năm 2006 công ty hoàn thành việc sắp xếp để chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần. Đến tháng 6/2013, tổng công ty đã chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần với tên gọi là Tổng công ty Mía đường II - CTCP có vốn điều lệ 685 tỷ đồng.

Lĩnh vực hoạt động chính của Vinasugar II là sản xuất đường, tinh bột, bao bì; dịch vụ kỹ thuật mía đường; dịch vụ tư vấn, đầu tư tài chính; kinh doanh thương nghiệp; kinh doanh nhà,… với các đơn vị thành viên như mía đường La Ngà, đường Bình Dương, liên kết với Vinasugar I, mía đường Hiệp Hòa,…

Về hoạt động kinh doanh, doanh thu trong năm 2016 đạt 448,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 29,9 tỷ đồng; sản xuất 1,55 triệu lít cồn tinh luyện, 183 tấn CO2; kinh doanh 22.871 tấn đường các loại.

Về kế hoạch kinh doanh 2017, công ty đặt kế hoạch doanh thu 461,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 16,5 tỷ đồng; đều giảm so với năm 2016; tỷ lệ chia cổ tức là 2,17%.

Theo NDH