(BĐT) - Tại huyện Hóc Môn (TP.HCM), UBND xã Đông Thạnh và UBND xã Tân Hiệp đang trong thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) 5 gói thầu tư vấn lập nhiệm vụ và lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 tại 5 điểm dân cư thuộc 2 địa phương trên. Tại 5 gói thầu này, hồ sơ mời thầu (HSMT) ngay khi phát hành đã bị kiến nghị về một số tiêu chí “lạ”, không thường thấy tại các gói thầu tư vấn tương tự, khiến các nhà thầu ngoài TP.HCM không có “cửa” dự thầu.
Theo HSMT, nhà thầu có trụ sở công ty hoặc văn phòng đại diện tại TP.HCM được chấm 2 điểm; không có trụ sở công ty hoặc văn phòng đại diện tại TP.HCM được 1 điểm. Ảnh: Tâm An

Theo HSMT, nhà thầu có trụ sở công ty hoặc văn phòng đại diện tại TP.HCM được chấm 2 điểm; không có trụ sở công ty hoặc văn phòng đại diện tại TP.HCM được 1 điểm. Ảnh: Tâm An

Mỗi gói thầu nêu trên có dự toán khoảng trên 1 tỷ đồng, sử dụng ngân sách TP.HCM. Tư vấn lập HSMT là Công ty TNHH Phú Long Sài Gòn. Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng thương mại vận tải Phi Long.

Trong đó, UBND xã Đông Thạnh làm chủ đầu tư 3 gói thầu tư vấn lập nhiệm vụ và lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 tại 3 điểm dân cư, gồm: Điểm dân cư nông thôn số 6; Điểm dân cư nông thôn số 7; Điểm dân cư nông thôn số 8.

2 gói thầu do UBND xã Tân Hiệp làm chủ đầu tư là tư vấn lập quy hoạch tại 2 điểm dân cư: Điểm dân cư nông thôn số 3; Điểm dân cư nông thôn số 4.

Tại 5 gói thầu này, một số nhà thầu phản ánh rằng, HSMT cùng xuất hiện một số tiêu chuẩn đánh giá không phù hợp với quy định pháp luật về xây dựng, cũng như pháp luật về đấu thầu hiện hành.

Cụ thể, trong số các tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu, bên cạnh các yêu cầu theo mẫu HSMT tư vấn quy định về số năm kinh nghiệm của nhà thầu trong lĩnh vực tương tự và kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự, HSMT còn quy định thêm mục “các yếu tố khác”. Theo đó quy định thang điểm đánh giá chi tiết như sau: nhà thầu có trụ sở công ty hoặc văn phòng đại diện tại TP.HCM (2 điểm); không có trụ sở công ty hoặc văn phòng đại diện tại TP.HCM (0 điểm).

Nhà thầu cho rằng, thay vì loại bỏ tiêu chí “địa phương hóa” và cơ cấu lại thang điểm đánh giá cho các nội dung khác, thì ở một góc độ nào đó, HSMT lại điều chỉnh theo hướng vẫn gây ra các hạn chế cạnh tranh.

Các nhà thầu cho rằng, việc HSMT đưa tiêu chí trên vào một trong các nội dung đánh giá nhà thầu là không có căn cứ. Đồng thời, tiêu chí này đi ngược lại với tinh thần Chỉ thị 47/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. “Không rõ lý do và căn cứ để Chủ đầu tư xây dựng tiêu chí này là gì? Bởi, công tác lập nhiệm vụ/lập đồ án quy hoạch không phụ thuộc vào việc nhà thầu đến từ địa phương nào. Nếu thêm tiêu chí này vào HSMT, sẽ tạo ra rào cản đối với các nhà thầu ngoài TP.HCM, đây là sự cạnh tranh không bình đẳng”, một nhà thầu nhấn mạnh.

Từ đó, các nhà thầu kiến nghị Chủ đầu tư loại bỏ tiêu chí đánh giá trên tại HSMT.

Mặt khác, cũng tại nội dung đánh giá năng lực, kinh nghiệm, HSMT yêu cầu nhà thầu phải đáp ứng chứng chỉ năng lực của tổ chức về lập quy hoạch xây dựng từ Hạng I. Đồng thời, Chứng chỉ Hạng I cũng được yêu cầu đối với nhân sự đảm nhiệm vị trí Chủ nhiệm đồ án.

Nhà thầu cho rằng, đồ án quy hoạch tại 5 gói thầu đều thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện, do đó, kiến nghị điều chỉnh chứng chỉ yêu cầu phù hợp là Hạng III, thay vì Hạng I như HSMT quy định. Đối với các trường hợp yêu cầu chứng chỉ Hạng I, do Bộ Xây dựng phê duyệt. Do đó, Nhà thầu khẳng định HSMT đang yêu cầu quá cao so với tính chất của gói thầu đang xét, dẫn tới rất ít nhà thầu có khả năng dự thầu.

Trước kiến nghị của các nhà thầu, Chủ đầu tư đã điều chỉnh HSMT. Theo đó, trường hợp nhà thầu không có trụ sở công ty hoặc văn phòng đại diện tại TP.HCM được đánh giá 1 điểm, thay vì 0 điểm như trước. Đối với yêu cầu về chứng chỉ lập quy hoạch xây dựng, HSMT điều chỉnh thành Hạng II.

Tuy nhiên, động thái điều chỉnh HSMT của Chủ đầu tư vẫn không khiến các nhà thầu kiến nghị “tâm phục khẩu phục”. Bởi, nhà thầu cho rằng, thay vì loại bỏ tiêu chí “địa phương hóa” và cơ cấu lại thang điểm đánh giá cho các nội dung khác, thì ở một góc độ nào đó, HSMT lại điều chỉnh theo hướng vẫn gây ra các hạn chế cạnh tranh.

Theo Biên bản mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật, mỗi gói thầu cùng thu hút 2 nhà thầu tham dự, gồm: Công ty CP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam (địa chỉ tại Quảng Nam); Viện Quy hoạch xây dựng (địa chỉ tại TP.HCM).

Đến nay, duy nhất nhà thầu Viện Quy hoạch xây dựng vượt qua vòng đánh giá kỹ thuật tại cả 5 gói thầu và được mở hồ sơ đề xuất tài chính.