(BĐT) - Tổng cục Thuế cho biết, 2 tháng đầu năm, toàn ngành thuế đã thực hiện hơn 3.600 cuộc thanh tra, kiểm tra. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là hơn 9.694 tỷ đồng, tăng 188% so với cùng kỳ 2019.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra hơn 6.895 tỷ đồng, tăng 702,83%; giảm khấu trừ hơn 137 tỷ đồng, tăng 15,67%; giảm lỗ hơn 2.662 tỷ đồng, tăng 11,45%. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách hơn 533 tỷ đồng, tăng 43,38%.

Về thanh tra, đã thực hiện thanh tra 303 doanh nghiệp (thực hiện truy thu, truy hoàn, phạt là hơn 6.481 tỷ đồng; giảm khấu trừ 51,13 tỷ đồng; giảm lỗ là 378,69 tỷ đồng) nộp ngân sách nhà nước là 347,43 tỷ đồng.

Kiểm tra được 3.289 doanh nghiệp (tổng số truy thu, truy hoàn, phạt hơn 408 tỷ đồng; giảm khấu trừ 85,82 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 2.226 tỷ đồng) nộp ngân sách nhà nước là 180,9 tỷ đồng.

Riêng kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế là 23.443 hồ sơ; xử lý điều chỉnh thu vào ngân sách 5,62 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 0,29 tỷ đồng; giảm lỗ 57,22 tỷ đồng.