GRDP của Hà Nội tăng 9,24%

(BĐT) - Cục Thống kê TP. Hà Nội vừa cho biết, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố năm 2015 tăng 9,24%. 
Hà Nội vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá so với năm trước - Ảnh Internet
Hà Nội vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá so với năm trước - Ảnh Internet

Trong đó, ngành dịch vụ đóng góp cao nhất (5,34%) vào mức tăng chung của GRDP và giá trị tăng thêm của ngành này là 9,91%.

Tiếp đến, ngành công nghiệp, xây dựng đóng góp 3,79% vào mức tăng chung với giá trị tăng thêm 9,11%.

Cuối cùng, ngành nông lâm nghiệp thuỷ sản đóng góp 0,11% vào mức tăng chung của GRDP với giá trị tăng thêm là 2,47%.

Kết quả này cho thấy, Hà Nội vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá so với năm trước.

Để đạt được kết quả này, UBND TP. Hà Nội đã triển khai các biện pháp để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm  tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, lĩnh vực sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội trong năm 2015 vẫn gặp nhiều khó khăn, sức tiêu thụ sản phẩm trên thị trường còn hạn chế khiến  lượng tồn kho sản phẩm vẫn ở mức cao dẫn đến tồn đọng vốn, thiếu vốn cho hoạt động sản xuất.

                

TD

Tin liên quan