VNCC đấu giá cổ phần lần đầu chỉ đạt 59,7% kế hoạch

(BĐT) - Phiên chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC) vừa kết thúc với kết quả 59,7% cổ phần chào bán (hơn 4 triệu cổ phần) đã được phân phối cho 336 nhà đầu tư, thu về hơn 40,8 tỷ đồng.

Ngoài bán đấu giá công khai 6,8 triệu cổ phần, VNCC còn có kế hoạch đấu giá 18,24 triệu cổ phần nhà nước (51% vốn điều lệ); 8,9 triệu cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược (chiếm 25% vốn điều lệ); 1,77 triệu cổ phần ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp (4,97% vốn điều lệ).                          

Trần Nam