Huy động thành công 600 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 850,7 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn là 3 năm (400 tỷ đồng), 5 năm (300 tỷ đồng), 15 năm (150,7 tỷ đồng).
Huy động thành công 600 tỷ đồng trái phiếu chính phủ. Ảnh Internet
Huy động thành công 600 tỷ đồng trái phiếu chính phủ. Ảnh Internet

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 1 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 400 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,38 -6,4%/năm. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động thành công 400 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu là 6,4%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 1 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 200 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,30 -7,35%/năm. Kết quả, huy động được 200 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 7,35%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm không có thành viên tham gia dự thầu.

 

Q.M