Đấu thầu 1.521 tỷ đồng trái phiếu chính phủ bảo lãnh

(BĐT) - Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) vừa có văn bản đề nghị Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) phối hợp tổ chức đấu thầu trái phiếu chính phủ bảo lãnh do VDB phát hành.
Tổng khối lượng gọi thầu là 1.521 tỷ đồng với kỳ hạn 10 năm và 15 năm Ảnh: Tường Lâm
Tổng khối lượng gọi thầu là 1.521 tỷ đồng với kỳ hạn 10 năm và 15 năm Ảnh: Tường Lâm

Tổng khối lượng gọi thầu là 1.521 tỷ đồng với kỳ hạn 10 năm và 15 năm. Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 10 năm có khối lượng gọi thầu 1.000 tỷ đồng; trái phiếu kỳ hạn 15 năm có khối lượng gọi thầu là 521 tỷ đồng.

Hình thức đấu thầu trái phiếu là kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất; khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu.       

 

Thanh Tú