Bộ TN&MT đề xuất “rút” 6 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

(BĐT) - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đề xuất “rút” 6 ngành, nghề khỏi Danh mục 267 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư 2014.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Trong đó có 3 ngành, nghề liên quan đến lĩnh vực đất đai mà Bộ TN&MT đề xuất bãi bỏ là: kinh doanh dịch vụ tư vấn điều tra, đánh giá đất đai; kinh doanh dịch vụ về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kinh doanh dịch vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm của hệ thống thông tin đất đai. Theo Bộ TN&MT, 3 ngành, nghề trên không cần thiết phải đưa vào danh mục kinh doanh có điều kiện, mà chỉ cần quy định cụ thể trong quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật và trên cơ sở đó sẽ cụ thể hóa bằng các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu nhằm kiểm soát năng lực của đơn vị tư vấn.

Một ngành, nghề kinh doanh khác cũng được Bộ TN&MT kiến nghị loại khỏi Danh mục là kinh doanh dịch vụ thoát nước, vì không cần thiết.

Bên cạnh đó, theo Bộ TN&MT, hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 không có quy định về kinh doanh dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết. Mặt khác, theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, chủ dự án phải chịu trách nhiệm lập các loại báo cáo nêu trên. Vì thế, Bộ TN&MT đề xuất bỏ ngành, nghề kinh doanh dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết khỏi Danh mục 267 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề thứ 6 mà Bộ TN&MT đề xuất “rút” khỏi Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện là kinh doanh dịch vụ thu hồi, vận chuyển, xử lý sản phẩm thải bỏ. Bộ TN&MT cho biết, theo Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ thì ”sản phẩm thải bỏ là chất thải có nguồn gốc từ sản phẩm đã hết thời hạn sử dụng hoặc sản phẩm được thải bỏ sau quá trình sử dụng...”. Theo quy định này, có thể thấy sản phẩm thải bỏ là chất thải và được quản lý theo quy định của pháp luật về quản lý chất thải. Các điều kiện đầu tư kinh doanh dịch vụ quản lý chất thải đã được quy định tại Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ TN&MT về quản lý chất thải nguy hại. Mặt khác, theo quy định của Luật bảo vệ môi trường 2014 và Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg thì việc thu hồi sản phẩm thải bỏ là trách nhiệm của nhà sản xuất, nhà phân phối với mục tiêu là bảo vệ môi trường.            

Tuấn Dũng