#Luật Bảo vệ môi trường
Từ ngày 1/3, các dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy mô sử dụng đất dưới 300 ha và khu đô thị quy mô dân số dưới 50.000 người được phân quyền chấp thuận chủ trương đầu tư cho UBND cấp tỉnh. Ảnh chỉ mang tính minh họa: Internet

Đầu tư dự án nhà ở, khu đô thị: Đẩy mạnh phân cấp cho địa phương

(BĐT) - Nhằm giảm gánh nặng về thủ tục cho nhà đầu tư, từ ngày 1/3/2022, các dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua) có quy mô sử dụng đất dưới 300 ha và khu đô thị quy mô dân số dưới 50.000 người được phân quyền chấp thuận chủ trương đầu tư cho UBND cấp tỉnh.
Đối với quy định về ghi nhãn, ống nước trong xây dựng bằng nhựa PVC cũng phải dán nhãn “bao bì nhựa khó phân hủy” là bất hợp lý và gây tốn kém không cần thiết cho DN... Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường: Nhiều bất cập về điều kiện kinh doanh

(BĐT) - Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện trình Chính phủ. Song theo phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp (DN) cũng như chuyên gia kinh tế, Dự thảo Nghị định cập nhật gần đây còn khá nhiều quy định bất cập, không phù hợp với các luật hiện hành và điều kiện thực tiễn Việt Nam, gây ảnh hưởng tới môi trường kinh doanh.
Giữa quy định của Luật Đầu tư và Luật Nhà ở đối với dự án đầu tư khu dân cư, khu đô thị có nhiều khác biệt gây lúng túng trong triển khai. Ảnh: Lê Tiên

Luật mâu thuẫn nhau, dự án khó triển khai

(BĐT) - Theo nhiều địa phương, không ít dự án đầu tư gặp khó khăn trong triển khai do những quy định khác nhau giữa một số luật liên quan đến đầu tư xây dựng. Đồng thời, sự thiếu hụt, chậm ban hành một số văn bản pháp lý quan trọng cũng đang làm khó địa phương trong thu hút đầu tư tư nhân.
PPP vướng mớ “bòng bong” pháp lý

PPP vướng mớ “bòng bong” pháp lý

(BĐT) - PPP là hình thức đầu tư được Chính phủ xác định là ưu việt để đáp ứng nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng trong thời gian tới...
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Gỡ vướng trong đánh giá tác động môi trường

(BĐT) - Việc yêu cầu nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường trước thời điểm quyết định chủ trương đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được nhận định có thể sẽ tạo rủi ro về chi phí đầu tư cho nhà đầu tư.
Khó ban hành các nghị định về điều kiện kinh doanh trước ngày 1/7/2016. Ảnh: Tất Tiên

Chạy nước rút rà soát điều kiện kinh doanh

(BĐT) - Một số quy định ban hành trước, thậm chí cùng thời điểm với Luật Đầu tư 2014, với yêu cầu thêm các thủ tục so với Luật đang gây không ít khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư và cơ quan đăng ký đầu tư.