MCH chốt chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 45%

(BĐT) - Ngày 18/6 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng nhằm lập danh sách trả cổ tức năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2018, với tỷ lệ 45%, của cổ đông Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (UPCoM: MCH). Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 28/6.

Năm 2018, Công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 17.000 - 18.500 tỷ đồng, tăng 29 - 40% so với năm trước; chỉ tiêu lợi nhuận ròng đạt 3.100 - 3.400 tỷ đòng, tăng 45 - 59%.

Quý I/2018, Công ty ghi nhận 3.496 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 75%; lợi nhuận ròng đạt hơn 799 tỷ đồng, gấp 6,7 lần so với cùng kỳ năm 2017.

T.H