Bình Định: Chuyển 5 đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chuyển 5 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Bình Định thành công ty cổ phần giai đoạn 2018 - 2020.
Chuyển BQL cảng cá Bình Định thành công ty CP, Nhà nước nắm giữ 65% vốn điều lệ, thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2020. Ảnh minh họa: Internet
Chuyển BQL cảng cá Bình Định thành công ty CP, Nhà nước nắm giữ 65% vốn điều lệ, thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2020. Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy bộ, Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải, Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng, Trung tâm Giống cây trồng sẽ được chuyển thành công ty cổ phần, Nhà nước lắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần, thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2020; chuyển Ban Quản lý cảng cá Bình Định thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ 65% vốn điều lệ, thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2020.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo 5 đơn vị sự nghiệp công lập trên thực hiện rà soát, xử lý đất đai và triển khai cổ phần hóa theo đúng quy định pháp luật; trình Thủ tướng Chính phủ phương án chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập nêu trên thành công ty cổ phần.

Sau khi cổ phần hóa, UBND tỉnh Bình Định là cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần (nếu còn vốn nhà nước).

Thế Anh