Viện Hàn lâm Khoa học xã hội xin chỉ định một số gói thầu

(BĐT) - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (HLKHXH) vừa có văn bản xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cơ chế bảo mật đối với một số nội dung trong Đề án Nghiên cứu khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê, Nền Chùa (văn hóa Óc Eo Nam Bộ).
Các gói công việc khai quật khảo cổ học và bảo vệ hiện trường thuộc Đề án Nghiên cứu khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê, Nền Chùa đã được phê duyệt . Ảnh: An Giang
Các gói công việc khai quật khảo cổ học và bảo vệ hiện trường thuộc Đề án Nghiên cứu khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê, Nền Chùa đã được phê duyệt . Ảnh: An Giang

Đơn vị này cũng đề xuất được chỉ định thầu một số gói thầu liên quan đến Đề án. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về việc giao Viện HLKHXH chủ trì triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia nghiên cứu tổng thể văn hóa Óc Eo và dựa trên Quyết định phê duyệt tổng thể Đề án Nghiên cứu khu di tích khảo cổ học Óc Eo - Ba Thê, Nền Chùa (văn hóa Óc Eo Nam Bộ), Viện HLKHXH đã phê duyệt các gói công việc khai quật khảo cổ học và bảo vệ hiện trường thuộc Đề án để các đơn vị tham gia có căn cứ pháp lý triển khai công việc.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Viện đã phối hợp với các bộ hữu quan và các địa phương An Giang, Kiên Giang để giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho việc khai quật khảo cổ học đúng tiến độ. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trong Viện tham gia thực hiện Đề án khẩn trương lên kế hoạch chi tiết, triển khai các hoạt động phục vụ khai quật khảo cổ học và nghiên cứu khoa học thuộc phạm vi Đề án.

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội đã phối hợp với các bộ và các địa phương để giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho việc khai quật khảo cổ học đúng tiến độ.
Song, để có thể triển khai các hoạt động khoa học và phục vụ khoa học đúng tiến độ và đảm bảo chế độ bảo mật thông tin về nhiệm vụ khoa học liên quan đến lãnh thổ và chủ quyền quốc gia, Viện HLKHXH đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện theo cơ chế bảo mật một số nội dung. Cụ thể, cho phép Viện quản lý và cung cấp thông tin về kết quả khai quật, tọa đàm, hội thảo khoa học của Đề án theo cơ chế hạn chế (mật).

Viện HLKHXH cũng đề xuất cho phép không tổ chức đấu thầu rộng rãi mà thực hiện chỉ định thầu bằng cách vận dụng Điểm a Khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu (gói thầu cần được thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước) đối với các gói thầu liên quan: Một là, công tác làm bản đồ, cắm mốc và kéo lưới tọa độ quốc gia phục vụ công tác khai quật với kinh phí thực hiện là 888 triệu đồng; Hai là, xây dựng cơ sở dữ liệu GIS về thiết lập hệ thống lưới tọa độ quốc gia và các mốc cao độ chuẩn với kinh phí 9,065 tỷ đồng; Ba là, radar xuyên đất nhằm khảo sát thăm dò phát hiện di tích trong lòng đất, dự kiến kinh phí là 1,945 tỷ đồng.

Hải Bình