Giá trúng thầu bằng 44,3% giá gói thầu mua dầu FO

(BĐT) - Theo thông tin do Ban quản lý dự án (QLDA) Nhiệt điện 3 vừa công bố, Gói thầu số 9 - Mua dầu FO phục vụ thử nghiệm Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 có giá trúng thầu chỉ bằng 44,3% giá gói thầu.

Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng. Giá trúng thầu là 185,361 tỷ đồng, giảm hơn 233 tỷ đồng so với giá gói thầu (418,397 tỷ đồng). Hình thức lựa chọn nhà thầu của Gói thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước. Hợp đồng được áp dụng theo đơn giá điều chỉnh. Thời gian thực hiện là 12 tháng.

Thông tin thêm về mức giá trúng thầu này, một cán bộ phụ trách công tác đấu thầu của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng cho biết, việc nhà thầu đưa ra giá này vừa phải đảm bảo tính cạnh tranh với các nhà thầu tham gia khác vừa không được chào quá thấp, phá giá thị trường. Mặt khác, trong quá trình thực hiện hợp đồng, theo thỏa thuận giữa Bên mời thầu và Nhà thầu trúng thầu, việc giao hàng sẽ thực hiện theo từng thời điểm và áp dụng theo đơn giá điều chỉnh tương ứng với thời điểm giao hàng. Vị cán bộ này còn cho biết, kể từ tháng 2/2015, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng chính thức trở thành 1 trong 21 doanh nghiệp xăng dầu đầu mối. Đây là lần đầu tiên Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng trúng thầu gói thầu/dự án do BQLDA Nhiệt điện 3 làm bên mời thầu.  

Trần Nam