Chỉ định thầu khắc phục 3 cầu yếu

(BĐT) - UBND tỉnh Lạng Sơn vừa đồng ý với kiến nghị của Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn về việc khắc phục khẩn cấp 3 cầu trên địa bàn Tỉnh đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.

Theo đó, 3 cầu thuộc các huyện Chi Lăng, Đình Lập và Văn Quan sẽ được đầu tư khắc phục bằng hình thức chỉ định thầu. Tỉnh Lạng Sơn lưu ý, việc lựa chọn nhà thầu phải thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn. Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn được UBND Tỉnh giao làm chủ đầu tư thực hiện các dự án trên.               

BK

Tin liên quan