Bên mời thầu cần biết (ngày 11/12/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 11/12/2013)

31/08/2014 - 09:22
Ngày 10/12/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 163 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 159 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 11/12/2013); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 30/5/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 30/5/2013)

31/08/2014 - 09:21
Ngày 29/5/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 164 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 155 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 30/5/2013); 9 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 17/01/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 17/01/2013)

31/08/2014 - 09:10
Ngày 16/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 87 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 79 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 17/01/2013); 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 19/11/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 19/11/2013)

31/08/2014 - 09:09
Ngày 18/11/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 137 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 132 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 19/11/2013); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
 Bên Mời thầu cần biết (ngày 07/11/2012)

Bên Mời thầu cần biết (ngày 07/11/2012)

31/08/2014 - 07:57
Ngày 06/11/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 233 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 206 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra ngày 07/11/2012; 27 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 11/11/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 11/11/2013)

31/08/2014 - 07:51
Ngày 08/11/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 153 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 146 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 11/11/2013); 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 10/6/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 10/6/2014)

31/08/2014 - 07:48
Ngày 9/6/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 177 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 174 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 10/6/2014); 3 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Tăng tính chủ động phối hợp thực hiện đấu thầu điện tử

Tăng tính chủ động phối hợp thực hiện đấu thầu điện tử

31/08/2014 - 07:47
Theo thống kê từ Hệ thống đấu thầu điện tử (VNEPS) tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn, trong ngày 25/2, Công ty Truyền tải Điện 4 (Tổng công ty Truyền tải Điện quốc gia) đã tiến hành đăng tải thông báo mời thầu 9 gói thầu xây lắp được tổ chức theo hình thức đấu thầu điện tử với giá gói thầu từ 0,6 - 2,5 tỷ đồng.
Khuyến khích tư nhân đấu thầu khai thác tuyến xe buýt

Khuyến khích tư nhân đấu thầu khai thác tuyến xe buýt

31/08/2014 - 07:29
UBND TP.HCM vừa chấp thuận về mặt chủ trương đề án Đầu tư hệ thống xe buýt giai đoạn 2012 - 2015. Theo đó, trong giai đoạn này, Thành phố sẽ tập trung đầu tư trang bị toàn bộ xe buýt mới hiện nay, kêu gọi các thành phần kinh tế tập trung đầu tư hệ thống xe buýt xanh, thân thiện với môi trường bằng các chính sách và cơ chế ưu đãi mới. TP.HCM cũng sẽ xem xét lại toàn bộ quy trình, cơ chế đấu thầu khai thác tuyến xe buýt trên địa bàn nhằm tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tư nhân tham gia.
Khuyến khích tư nhân đấu thầu khai thác tuyến xe buýt

Khuyến khích tư nhân đấu thầu khai thác tuyến xe buýt

31/08/2014 - 07:29
UBND TP.HCM vừa chấp thuận về mặt chủ trương đề án Đầu tư hệ thống xe buýt giai đoạn 2012 - 2015. Theo đó, trong giai đoạn này, Thành phố sẽ tập trung đầu tư trang bị toàn bộ xe buýt mới hiện nay, kêu gọi các thành phần kinh tế tập trung đầu tư hệ thống xe buýt xanh, thân thiện với môi trường bằng các chính sách và cơ chế ưu đãi mới. TP.HCM cũng sẽ xem xét lại toàn bộ quy trình, cơ chế đấu thầu khai thác tuyến xe buýt trên địa bàn nhằm tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tư nhân tham gia.
Khuyến khích tư nhân đấu thầu khai thác tuyến xe buýt

Khuyến khích tư nhân đấu thầu khai thác tuyến xe buýt

31/08/2014 - 07:29
UBND TP.HCM vừa chấp thuận về mặt chủ trương đề án Đầu tư hệ thống xe buýt giai đoạn 2012 - 2015. Theo đó, trong giai đoạn này, Thành phố sẽ tập trung đầu tư trang bị toàn bộ xe buýt mới hiện nay, kêu gọi các thành phần kinh tế tập trung đầu tư hệ thống xe buýt xanh, thân thiện với môi trường bằng các chính sách và cơ chế ưu đãi mới. TP.HCM cũng sẽ xem xét lại toàn bộ quy trình, cơ chế đấu thầu khai thác tuyến xe buýt trên địa bàn nhằm tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tư nhân tham gia.
Khuyến khích tư nhân đấu thầu khai thác tuyến xe buýt

Khuyến khích tư nhân đấu thầu khai thác tuyến xe buýt

31/08/2014 - 07:29
UBND TP.HCM vừa chấp thuận về mặt chủ trương đề án Đầu tư hệ thống xe buýt giai đoạn 2012 - 2015. Theo đó, trong giai đoạn này, Thành phố sẽ tập trung đầu tư trang bị toàn bộ xe buýt mới hiện nay, kêu gọi các thành phần kinh tế tập trung đầu tư hệ thống xe buýt xanh, thân thiện với môi trường bằng các chính sách và cơ chế ưu đãi mới. TP.HCM cũng sẽ xem xét lại toàn bộ quy trình, cơ chế đấu thầu khai thác tuyến xe buýt trên địa bàn nhằm tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tư nhân tham gia.
Tôn tạo 2 dinh thự của Đà Lạt

Tôn tạo 2 dinh thự của Đà Lạt

31/08/2014 - 07:26
Chiều 28-9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trương Văn Thu xác nhận tỉnh đang chủ trương cho tôn tạo, nâng cấp hai tòa kiến trúc được chú ý nhiều nhất ở TP Đà Lạt là dinh I và dinh tỉnh trưởng.
Bến Tre ban hành kế hoạch kiểm tra công tác đấu thầu

Bến Tre ban hành kế hoạch kiểm tra công tác đấu thầu

31/08/2014 - 07:14
Sở KH&ĐT tỉnh Bến Tre vừa ban hành kế hoạch kiểm tra công tác đấu thầu trong năm 2013. Theo đó, Sở sẽ tập trung kiểm tra các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ quản lý đấu thầu, thực hiện đấu thầu và các hoạt động khác có liên quan; các cá nhân trực tiếp tham gia các hoạt động về đấu thầu trên địa bàn Tỉnh.