Bên mời thầu cần biết (ngày 4/3/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 4/3/2014)

02/09/2014 - 22:01
Ngày 03/3/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 122 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 117 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 04/3/2014); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 19/7/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 19/7/2013)

02/09/2014 - 21:57
Ngày 18/7/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 164 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 158 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 19/7/2013); 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Doanh nghiệp nghèo lo thưởng tết

Doanh nghiệp nghèo lo thưởng tết

02/09/2014 - 21:56
Trái với không khí nhộn nhịp ngoài đường phố, phía trong các khu công nghiệp ở TP.HCM dễ bắt gặp những ánh mắt buồn xo của công nhân nghèo mong ngóng tiền thưởng tết.
Bên mời thầu cần biết (ngày 05/4/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 05/4/2013)

02/09/2014 - 21:28
Ngày 04/4/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 147 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 142 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 05/4/2013); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Mở thầu qua mạng gói thầu xây lắp điện chiếu sáng

Mở thầu qua mạng gói thầu xây lắp điện chiếu sáng

02/09/2014 - 21:24
Ngày 27/9, tại Hà Nội, Ban Quản lý dự án giao thông 1 thuộc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức mở thầu qua mạng Gói thầu số 07: Thi công toàn bộ phần xây lắp điện chiếu sáng thuộc dự án Xây dựng đường trục phát triển thị xã Sơn Tây lý trình Km13+740,6 đến Km14+704, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội.
Nâng cao năng lực cạnh tranh lĩnh vực cảng - vận tải biển Việt Nam

Nâng cao năng lực cạnh tranh lĩnh vực cảng - vận tải biển Việt Nam

02/09/2014 - 21:24
Bên cạnh việc xây dựng các cảng biển phục vụ cho hoạt động xuất, nhập khẩu, việc duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, nạo vét đường dẫn vào những cảng nước sâu quan trọng như cảng Hải Phòng, cảng Thị Vải - Cái Mép… là những vấn đề được nhiều doanh nghiệp, hãng tàu quan tâm.
Nâng cao năng lực cạnh tranh lĩnh vực cảng - vận tải biển Việt Nam

Nâng cao năng lực cạnh tranh lĩnh vực cảng - vận tải biển Việt Nam

02/09/2014 - 21:24
Bên cạnh việc xây dựng các cảng biển phục vụ cho hoạt động xuất, nhập khẩu, việc duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, nạo vét đường dẫn vào những cảng nước sâu quan trọng như cảng Hải Phòng, cảng Thị Vải - Cái Mép… là những vấn đề được nhiều doanh nghiệp, hãng tàu quan tâm.
Bên mời thầu cần biết (ngày 27/3/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 27/3/2013)

02/09/2014 - 21:19
Ngày 26/3/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 102 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 91 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 27/3/2013); 11 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Khoản viện trợ cho giáo dục phải tuân thủ quy định mua sắm đấu thầu

Khoản viện trợ cho giáo dục phải tuân thủ quy định mua sắm đấu thầu

02/09/2014 - 21:19
Nhằm thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 29/2012/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trong đó có quy định mới về quản lý và sử dụng các khoản tài trợ dành cho giáo dục.
Tái cấu trúc đầu tư công bắt đầu từ đổi mới cơ chế phân cấp đầu tư

Tái cấu trúc đầu tư công bắt đầu từ đổi mới cơ chế phân cấp đầu tư

02/09/2014 - 21:03
Việt Nam đang có tới 63 nền kinh tế tỉnh, thành và một nền kinh tế toàn quốc. Tỉnh, thành nào cũng phấn đấu trở thành những nền kinh tế công nghiệp, có riêng các cụm hoặc khu công nghiệp, sân bay, bến cảng, trường đại học... Đây là một sự bất hợp lý cần được khắc phục trong quá trình tái cơ cấu đầu tư công.
Tái cấu trúc đầu tư công bắt đầu từ đổi mới cơ chế phân cấp đầu tư

Tái cấu trúc đầu tư công bắt đầu từ đổi mới cơ chế phân cấp đầu tư

02/09/2014 - 21:03
Việt Nam đang có tới 63 nền kinh tế tỉnh, thành và một nền kinh tế toàn quốc. Tỉnh, thành nào cũng phấn đấu trở thành những nền kinh tế công nghiệp, có riêng các cụm hoặc khu công nghiệp, sân bay, bến cảng, trường đại học... Đây là một sự bất hợp lý cần được khắc phục trong quá trình tái cơ cấu đầu tư công.
Tái cấu trúc đầu tư công bắt đầu từ đổi mới cơ chế phân cấp đầu tư

Tái cấu trúc đầu tư công bắt đầu từ đổi mới cơ chế phân cấp đầu tư

02/09/2014 - 21:03
Việt Nam đang có tới 63 nền kinh tế tỉnh, thành và một nền kinh tế toàn quốc. Tỉnh, thành nào cũng phấn đấu trở thành những nền kinh tế công nghiệp, có riêng các cụm hoặc khu công nghiệp, sân bay, bến cảng, trường đại học... Đây là một sự bất hợp lý cần được khắc phục trong quá trình tái cơ cấu đầu tư công.
Tái cấu trúc đầu tư công bắt đầu từ đổi mới cơ chế phân cấp đầu tư

Tái cấu trúc đầu tư công bắt đầu từ đổi mới cơ chế phân cấp đầu tư

02/09/2014 - 21:03
Việt Nam đang có tới 63 nền kinh tế tỉnh, thành và một nền kinh tế toàn quốc. Tỉnh, thành nào cũng phấn đấu trở thành những nền kinh tế công nghiệp, có riêng các cụm hoặc khu công nghiệp, sân bay, bến cảng, trường đại học... Đây là một sự bất hợp lý cần được khắc phục trong quá trình tái cơ cấu đầu tư công.
Bên mời thầu cần biết (ngày 15/7/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 15/7/2014)

02/09/2014 - 20:52
Ngày 14/7/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 156 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 152 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 15/7/2014); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 18/7/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 18/7/2014)

02/09/2014 - 20:52
Ngày 17/7/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 117 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 111 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 18/7/2014); 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 17/7/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 17/7/2014)

02/09/2014 - 20:52
Ngày 16/7/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 136 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 133 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 17/7/2014); 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.