Ngày 29/08: Có 5/383 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

Ngày 29/08: Có 5/383 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

30/08/2017 - 07:00
(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 383 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 29/8/2017. Trong đó, có 378 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.