Thông báo chào hàng cạnh tranh Quản lý vận hành tòa nhà chung cư Biển Bắc

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản trị chung cư Biển Bắc trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ năng lực tham quan, khảo sát và lập hồ sơ, dự toán chào giá cạnh tranh, gói thầu “Cung cấp dịch vụ quản lý vận hành Tòa nhà chung cư Biển Bắc” với nội dung sau:

1. Thông tin gói thầu

- Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ quản lý vận hành chung cư Biển Bắc.

- Thời gian thực hiện vận hành tòa nhà chung cư: 24 tháng.

- Nguồn vốn: Từ các khoản thu phí các căn hộ, và các nguồn thu khác từ các việc khai thác giá trị gia tăng của tòa nhà, cũng như các nguồn thu hợp pháp được sự thống nhất của hai bên.

- Hình thức chào thầu: Chào giá cạnh tranh.

2. Thời gian bán hồ sơ mời chào giá: Từ ngày 22 tháng 06 năm 2020 đến 08h00, ngày 05 tháng 07 năm 2020.

3. Địa điểm bán hồ sơ mời chào giá: Sảnh chính, Văn phòng - Ban Quản trị  chung cư Biển Bắc. Đ/c: Số 1070 La Thành, Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.

4. Thời gian bố trí nhà thầu khảo sát: Từ 08h30 – 11h00, ngày 26 tháng 06 năm 2020.

5. Thời gian kết thúc nộp hồ sơ dự thầu: 09h00, ngày 05 Tháng 07 năm 2020.

6. Thời gian mở hồ sơ dự thầu công khai: Lúc 10h00, ngày 05 tháng 07 năm 2020.

7. Thời gian công bố kết quả trúng thầu công khai: Ngày 10 tháng 07 năm 2020.

8. Giá bán hồ sơ dự thầu: 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng).

9. Bảo lãnh dự thầu: 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) sẽ được hoàn trả sau 10 ngày khi không trúng thầu.

10. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng: 10% giá trị ký hợp đồng.

11. Hồ sơ dự thầu nộp về: Ban Quản trị chung cư  Biển Bắc. Đ/c: Số 1070 La Thành, Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.

Thông tin liên hệ: Nhà thầu có đủ điều kiện và quan tâm tìm hiểu thêm về thông tin gói thầu tại Văn phòng - Ban Quản trị hoặc điện thoại trực tiếp:

- Ông Dương Xuân Bảng - Trưởng Ban quản trị. Điện thoại: 0984.088.864;

- Ông Nguyễn Quốc Tiến - Phó trưởng Ban Quản trị. Điện thoại: 0912.042.924.

- Bà Lê Thu Thủy - Thành viên Ban quản trị. Điện thoại: 0903.444.109.

Trân trọng thông báo.

Chuyên đề