Tính đến hết ngày 15/12, cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 12/2016 thâm hụt 288 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/12 còn mức thặng dư hơn 2,59 tỷ USD.
Xuất siêu 2,59 tỷ USD trong 12 tháng

Theo số liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, tính đến 15/12, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt gần 333,06 tỷ USD, tăng 6,4% (tương ứng tăng hơn 19,96 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015.

Như vậy, tính đến hết ngày 15/12, cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 12/2016 thâm hụt 288 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/12 còn mức thặng dư hơn 2,59 tỷ USD.

Cụ thể, trong 15 ngày đầu tháng 12, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 10,33 tỷ USD, giảm 3,7% tương ứng giảm 400 triệu USD so với tháng trước.

Về xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 12 đạt hơn 7,9 tỷ USD, giảm 7,2% (tương ứng giảm 612 triệu USD) so tháng trước.

Tính đến hết ngày 15/12, kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt gần 167,83 tỷ USD, tăng 8,5% (tương ứng tăng hơn 13,11 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015.

Một số nhóm hàng tăng xuất khẩu là dệt may tăng 1,5%, tương ứng tăng 15 triệu USD; hàng rau quả tăng 19,8%, tương ứng tăng 19 triệu USD; gạo tăng 43%, tương ứng tăng 27 triệu USD; cà phê tăng 24,5%, tương ứng tăng 34 triệu USD.

Ở chiều ngược lại, nhóm hàng phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 20,1%, tương ứng giảm 61 triệu USD; dầu thô giảm 55,1%, tương ứng giảm 74 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 12,7%, tương ứng giảm 75 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện giảm 16 triệu USD, tương ứng giảm 281 triệu USD...

Như vậy, tính đến hết ngày 15/12, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt hơn 117,99 tỷ USD, tăng 11,5% tương ứng tăng hơn 12,17 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2015 và chiếm đến 70,3% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước.

Về nhập khẩu, trị giá nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 12/2016 đạt gần 8,19 tỷ USD, giảm 0,6% (tương ứng giảm 48 triệu USD) so với tháng trước. Tính đến hết ngày 15/12 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 165,23 tỷ USD, tăng 4,3% (tương ứng tăng hơn 6,85 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015.

Một số nhóm hàng tăng kim ngạch như ngô, tăng 68,8%, tương ứng tăng 35 triệu USD; đậu tương tăng 4,4 lần tương ứng tăng 40 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 3,2%, tương ứng tăng 44 triệu USD… Ngược lại, các nhóm hàng giảm nhập khẩu như lúa mì giảm 50,3%, tương ứng giảm 28 triệu USD; thức ăn gia súc và nguyên liệu giảm 18,6%, tương ứng giảm 34 triệu USD…

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 12-2016 đạt gần 4,78 tỷ USD, tăng 2,9% (tương ứng tăng 133 triệu USD) so với tháng trước. Như vậy, tính đến hết ngày 15/12, kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn FDI đạt hơn 97,52 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2015, tương ứng tăng gần 4,17 tỷ USD chiếm 59% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Theo chinhphu.vn