Xuất siêu đã quay trở lại trong tháng 3 và tháng 4/2016, khiến tính chung 4 tháng, cả nước xuất siêu 1,46 tỷ USD.
Xuất siêu 1,46 tỷ USD trong 4 tháng

Tổng cục Thống kê cho biết, do Samsung đẩy mạnh xuất khẩu trong tháng 3/2016 nên xuất khẩu điện thoại và linh kiện trong tháng này đã cao hơn 672 triệu USD so với con số ước tính. Thêm một số mặt hàng xuất khẩu khác cũng đạt kim ngạch cao hơn ước tính, nên kim ngạch xuất khẩu thực hiện tháng 3/2016 đạt 15,117 tỷ USD USD, cao hơn 917 triệu USD so với số ước tính.

Kim ngạch xuất khẩu thực tế cao hơn ước tính tới hơn 900 triệu USD nên tháng 3/2016, cán cân thương mại đã thặng dư khá lớn. Con số chính thức là 624 triệu USD.

Kết quả này đã tác động tới cán cân thương mại cả nước trong 4 tháng đầu năm. Đó là, tính chung 4 tháng đầu năm, cả nước ước xuất siêu 1,46 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 5,60 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 7,06 tỷ USD.

Cụ thể, 4 tháng đầu năm kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 52,9 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 15,1 tỷ USD, tăng 2,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 37,8 tỷ USD, tăng 7,3%.

Trong khi đó, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 51,4 tỷ USD, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 20,7 tỷ USD, giảm 0,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 30,7 tỷ USD, giảm 1,4%.

Điều đáng quan tâm, nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với kim ngạch 14,7 tỷ USD, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, xuất khẩu sang thị trường này lại tăng 16,5%, ước đạt 5,8 tỷ USD, nên nhập siêu từ thị trường này trong 4 tháng qua ước đạt 8,9 tỷ USD, giảm 12,7% so với cùng kỳ năm 2015.

Theo Đầu tư