Xuất khẩu thức ăn gia súc đạt 1,13 tỷ USD

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc của cả nước trong năm 2022 đạt 1,13 tỷ USD, giảm 0,05% so với năm 2021.

Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường Trung Quốc - thị trường lớn nhất - tháng 12/2022 giảm 3% so với tháng 11/2022 và giảm 22,8% so với tháng 12/2021, đạt 37,65 triệu USD. Lũy kế năm 2022, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt 443,71 triệu USD, tăng 16,9% so với năm 2021, chiếm 39,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.

Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường Campuchia - thị trường lớn thứ 2 - trong năm 2022 tăng 13,1% so với năm 2021, đạt 165,36 triệu USD, chiếm 14,6% trong tổng kim ngạch. Thị trường Hoa Kỳ xếp thứ 3 về kim ngạch, đạt 136,14 triệu USD, tăng 47,7% so với năm 2021.

Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường FTA - RCEP trong năm 2022 tăng 3,9% so với năm trước, đạt 854,54 triệu USD, chiếm 75,7% trong tổng kim ngạch. Xuất khẩu sang thị trường CPTPP tăng 29,4%, đạt 131,59 triệu USD, chiếm 11,7% trong tổng kim ngạch.

Chuyên đề