(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về quyết định chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn và đoạn Quảng Xương - Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo Thông báo, tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn và đoạn Quảng Xương - Tĩnh Gia đã được quy hoạch, việc triển khai đầu tư xây dựng là cần thiết, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, ứng phó biến đổi khí hậu. Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội hỗ trợ Dự án 1.400 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và dự kiến bố trí 343 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Để có cơ sở quyết định chủ trương đầu tư Dự án theo phương thức PPP, bảo đảm chặt chẽ, Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Thanh Hóa báo cáo rõ ý kiến của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chủ trương đầu tư theo phương thức PPP và phân bổ vốn ngân sách trung ương cho Dự án; quy định của pháp luật về tỷ lệ tham gia của Nhà nước trong dự án PPP và cơ chế cấp vốn, giải ngân phần vốn tham gia của Nhà nước.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan có ý kiến thẩm tra về việc tuân thủ các quy định của pháp luật của Dự án và báo cáo giải trình của UBND tỉnh Thanh Hóa, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2020.