(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Phạm vi lập quy hoạch khoảng 2.171,33 km2.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, trên cơ sở rà soát, kế thừa các yếu tố hợp lý của Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn được phê duyệt tại Quyết định số 1296/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 và các yếu tố liên quan, điều chỉnh quy hoạch nhằm khai thác phát triển tối ưu các quỹ đất, tiềm năng phát triển từng khu vực; đề xuất các khu chức năng, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật hợp lý cho Khu kinh tế.

Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch là nhằm xây dựng Vân Đồn thành vùng động lực phát triển kinh tế của Việt Nam, nằm trong nhóm dẫn đầu về thành phố đáng sống của khu vực châu Á - Thái Bình Dương; trung tâm kinh tế năng động, tập trung vào du lịch, sản xuất sản phẩm cao cấp và dịch vụ; trung tâm kinh doanh thương mại quốc tế của khu vực...