(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình) vừa thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Xây lắp công trình thuộc Dự án Đường Cun Pheo - Hang Kia - Quốc lộ 6, huyện Mai Châu (giai đoạn 2).

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Công ty CP Xây dựng Thương mại 559 trúng thầu với giá 118,56 tỷ đồng. Giá gói thầu là 118,58 tỷ đồng.

Gói thầu nêu trên do UBND huyện Mai Châu làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mai Châu làm bên mời thầu, Công ty TNHH 189 là nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu (HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT). Nguồn vốn thực hiện là vốn ngân sách tỉnh Hòa Bình. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước. Thời gian thực hiện hợp đồng là 600 ngày, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Công ty CP Xây dựng Thương mại 559 có địa chỉ tại huyện Mai Châu. Từ tháng 9/2016 đến nay, trong tư cách là nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh, Công ty được công bố trúng 19 gói thầu, trong đó có nhiều gói thầu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Đơn cử như: Gói số 01 thuộc Dự án Trụ sở làm việc Công an huyện Mai Châu thuộc Công an tỉnh Hoà Bình có giá trúng thầu 35,2 tỷ đồng; Gói thầu hỗn hợp số 01 thuộc Dự án Trụ sở làm việc Công an huyện Lương Sơn thuộc Công an tỉnh Hòa Bình có giá trúng thầu 31,01 tỷ đồng…