(BĐT) - Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Sông Đà vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2018 với khoản lỗ 2,4 tỷ đồng, nâng tổng số lỗ lũy kế quý tại thời điểm cuối quý I/2018 lên 246,6 tỷ đồng.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Với khoản lỗ như vậy, vốn chủ sở hữu của Công ty chỉ còn 9,2 tỷ đồng. Hoạt động của Công ty hiện tại dựa vào nợ vay với giá trị 314 tỷ đồng, chiếm 97% tổng tài sản. Khoản mục tiền và tương đương tiền của Công ty cuối quý I chỉ còn gần 2,5 tỷ đồng.

Khó khăn trong quý I được Công ty giải thích do vẫn đang trong quá trình tìm kiếm các công trình mới để thi công, các công trình đã thi công thì vẫn chưa thể làm hồ sơ quyết toán...