(BĐT) - Ngày 15/7, Tổng công ty CP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE, mã chứng khoán: VNR) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng nhằm tăng vốn điều lệ 2021.

Theo đó, Công ty dự kiến sẽ phát hành hơn 19,66 triệu cổ phiếu phổ thông theo tỷ lệ 100:15. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 196,6 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành trích từ thặng dư vốn cổ phần.

Năm 2021, Công ty đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 377 tỷ đồng, tăng 5% so với thực hiện năm 2020. Cổ tức dự kiến chia với tỷ lệ 12% trên vốn điều lệ mới.

Kết thúc quý I/2021, Công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 138,8 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 36,8% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 113 tỷ đồng, gấp 5,2 lần cùng kỳ. Công ty cho biết nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ tăng so với cùng kỳ, đạt 102,2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ là 10,9 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3/2021, tổng tài sản của VNR không thay đổi so với đầu năm, đạt gần 6.969 tỷ đồng.