Hội đồng Quản trị CTCP Chứng khoán VNDirect (HoSE: VND) vừa công bố thông tin bổ nhiệm ông Đỗ Ngọc Quỳnh làm quyền Tổng giám đốc từ ngày 15/1/2020.
VNDirect bổ nhiệm quyền Tổng giám đốc ảnh 1

Quyền Tổng giám đốc VNDIRECT Đỗ Ngọc Quỳnh. Ảnh: VNDS.

Ông Đỗ Ngọc Quỳnh sinh năm 1975, có hơn 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và là người gắn bó với thị trường trái phiếu tại Việt Nam từ những ngày đầu.

VNDirect là một trong 4 công ty có thị phần lớn nhất tại HoSE với thị phần môi giới chứng khoán cơ sở đạt 6,81%. Trên thị trường chứng khoán phái sinh, thị phần năm 2019 đạt 12,69%. Công ty được thành lập năm 2006 với vốn chủ sở hữu 50 tỷ đồng, hiện đã tăng lên 3.100 tỷ đồng và tổng tài sản đạt 11.446 tỷ đồng. Năm 2019, VNDirect dự kiến đạt 80% kế hoạch lợi nhuận, tương đương năm 2018. Số khách hàng tăng trưởng trên 260.000 tài khoản, thị phần tài khoản mới hàng tháng tăng từ 21% lên 26% toàn thị trường.

Theo NDH