(BĐT) - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Vĩnh Long vừa công bố Danh mục dự án mời gọi đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2017 - 2020.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Danh mục gồm 67 dự án thuộc nhiều lĩnh vực đã được UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt.

Dự án Khu hành chính Tỉnh là một trong 4 dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP thuộc danh mục này. Đây cũng là dự án có ước tính vốn đầu tư lớn thứ ba trong danh mục (1.700 tỷ đồng), chỉ đứng sau 2 dự án Khu công nghiệp Đông Bình (2.500 tỷ đồng) và Khu công nghiệp Bình Tân (2.900 tỷ đồng).

Quy mô đầu tư Khu hành chính Tỉnh gồm xây dựng khối kinh tế diện tích hơn 10 nghìn m2 và khối văn xã diện tích hơn 17 nghìn m2.

Ngoài Khu hành chính Tỉnh, trong Danh mục, tỉnh Vĩnh Long kêu gọi đầu tư PPP thêm 1 dự án trụ sở làm việc nữa là Dự án Trụ sở làm việc UBND huyện Trà Ôn với ước tính vốn đầu tư khoảng 100 tỷ đồng. Hai dự án PPP còn lại là Bến xe khách kết hợp Trung tâm thương mại tỉnh Vĩnh Long và Tuyến dân cư đường Đ1 (thị trấn Long Hồ - Long Phước).