(BĐT) - Công ty CP Vincom Retail vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến diễn ra ngày 1/6. Theo đó, Công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2021 lần lượt đạt 9.000 tỷ đồng và 2.500 tỷ đồng, tăng 8% và 5% so với năm 2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bên cạnh đó, Vincom Retail đưa ra phương án không chia cổ tức năm 2020. Toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến cuối năm ngoái là 7.974 tỷ đồng được giữ lại để sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết thúc quý I/2021, Vincom Retail ghi nhận 2.226 tỷ đồng doanh thu, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt 81 tỷ đồng, tăng 58,7% so với cùng kỳ năm ngoái.