(BĐT) - Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa thông qua chủ trương bán và thuê lại 4 tàu bay Airbus A350 có lịch giao năm 2018 - 2019.

Năm 2017, hoạt động bán và thuê lại đã mang về 771,6 tỷ đồng doanh thu và đóng góp gần 24% trong số 3.158 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế cho Vietnam Airlines.

Hãng bay này cũng ghi nhận đây là khoản thu nhập khác mà không đưa trực tiếp vào doanh thu như Hãng hàng không VietJet đang làm. Phía Vietnam Airlines cho biết, thực tế đây không phải là thu nhập mà là do cách hạch toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện nay. Bởi lẽ hoạt động bán, tái thuê thực chất là hoạt động tài trợ cho dự án mua thêm máy bay và đáng lý phải ghi tăng tài sản và tăng nợ phải trả tương ứng.