(BĐT) - Trong năm 2020, Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM (UDC) được lựa chọn quản lý, vận hành trạm bơm nước thải, hệ thống thu gom nước thải, trạm bơm chống ngập tại nhiều khu vực trên địa bàn TP.HCM với thời hạn 5 năm. Trúng nhiều gói thầu lớn, nhưng Công ty đặt mục tiêu doanh thu, lợi nhuận khá khiêm tốn.
Vận hành hệ thống thoát nước TP.HCM, UDC kinh doanh ra sao?

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng TP.HCM đã có Quyết định số 184/QĐ-SXD về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Quản lý, vận hành trạm bơm Nhiêu Lộc - Thị Nghè, hệ thống thu gom nước thải lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè và lưu vực Tàu Hũ - Bến Nghé - kênh Đôi - kênh Tẻ. Gói thầu này thuộc Dự án Các gói thầu sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải, trạm bơm nước thải, hệ thống thu gom nước thải; báo cáo kết quả quan trắc môi trường trên địa bàn TP.HCM 5 năm.

Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM trúng thầu với giá 339,8 tỷ đồng (giá gói thầu là 355,2 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 4,3%). Trong đó, chi phí quản lý, vận hành khoảng 316 tỷ đồng, còn lại 23,9 tỷ đồng là chi phí dự phòng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 5 năm, từ ngày 1/4/2020 đến 31/3/2025.

Cũng tại dự án trên, UDC còn được lựa chọn thực hiện Gói thầu Quản lý, vận hành Nhà máy Xử lý nước thải Bình Hưng Hòa với giá trúng thầu 77,3 tỷ đồng.

Ngoài 2 gói thầu trên, từ đầu năm đến nay, nhà thầu này được công khai trúng 5 gói thầu khác. Trong đó, đáng chú ý là 3 gói thầu thuộc Dự án Duy tu hệ thống thoát nước - vận hành trạm bơm, cống kiểm soát triều trên địa bàn TP.HCM 5 năm.

Cụ thể, đầu tháng 4, Công ty trúng Gói thầu Quản lý, vận hành hệ thống thoát nước trên địa bàn Thành phố (lưu vực Bắc Thành phố, Đông Thành phố, Bắc Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Nam Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Nam Tham Lương) với giá 1.408,879 tỷ đồng (giá gói thầu là 1.457,62 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 3,3%); thời gian thực hiện hợp đồng 60 tháng, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Tại Gói thầu Quản lý, vận hành hệ thống thoát nước trên địa bàn TP.HCM (lưu vực Nam Thành phố, Tây Thành phố, Bến Nghé - Quận 4, Bắc Tàu Hũ, Tân Hóa - Lò Gốm) có giá gói thầu hơn 1.496 tỷ đồng, Công ty trúng thầu với giá gần 1.447 tỷ đồng.

Công ty cũng được lựa chọn thực hiện Gói thầu Quản lý, vận hành các trạm kiểm soát triều, trạm bơm chống ngập với giá trúng thầu hơn 221,1 tỷ đồng, thấp hơn 17,6 tỷ đồng so với giá gói thầu.

UDC được thành lập năm 1993 với tên gọi Công ty Thoát nước đô thị, chính thức chuyển đổi thành doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích vào năm 1997. Công ty hiện là một trong những doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND TP.HCM, hoạt động chính trong lĩnh vực quản lý, duy tu sửa chữa hệ thống thoát nước, xử lý nước thải…

Về kết quả kinh doanh, trong giai đoạn 2017 - 2019, doanh thu của Công ty có xu hướng giảm, từ 668,6 tỷ đồng xuống 583,1 tỷ đồng. Sự sụt giảm doanh thu dẫn đến lợi nhuận trước thuế của Công ty chỉ duy trì quanh mức 19 tỷ đồng, biên lợi nhuận ở mức thấp.

Là doanh nghiệp nhà nước phải thực hiện công bố thông tin theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP, nhưng UDC vẫn chưa công khai báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 mà theo quy định phải công khai trước ngày 15/8.

Năm 2020, Công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt gần 585 tỷ đồng, gần như không đổi so với năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu ở mức 17 tỷ đồng.