(BĐT) - Ngày 19/3 tới, Công ty CP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (mã chứng khoán: TVC) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu.

Theo đó, Công ty sẽ phát hành hơn 23 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện 2:1, tức 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cứ 2 quyền được mua 1 cổ phiếu mới. Giá phát hành 10.000 đồng/CP.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 25/3 - 12/4/2021, quyền mua được chuyển nhượng 1 lần. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 25/3 - 15/4/2021.

Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng. Trường hợp HĐQT phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Về kết quả kinh doanh, năm 2020, TVC ghi nhận doanh thu gần gấp đôi năm 2019, đạt 115,4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế gấp 2,6 lần, đạt hơn 76 tỷ đồng và vượt 7% chỉ tiêu lợi nhuận được giao.