(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (mã chứng khoán: TVC) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, tỷ lệ thưởng cổ phiếu là 9,6%, ngày đăng ký cuối cùng vào 28/8. Như vậy, với hơn 40 triệu cổ phiếu đang lưu hành, khối lượng phát hành là 3,8 triệu cổ phiếu. Vốn điều lệ sau phát hành dự kiến 438 tỷ đồng.

Năm 2019, Công ty đạt 143 tỷ đồng doanh thu và 29 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 20% và 31% so với thực hiện năm 2018.

Sang năm 2020, Công ty đặt chỉ tiêu doanh thu 268 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 71 tỷ đồng, lần lượt gấp 1,9 lần và 2,5 lần so với kết quả thực hiện năm trước. Báo cáo bán niên cho thấy lợi nhuận tăng 337% lên 43 tỷ đồng và hoàn thành 61% kế hoạch năm.