(BĐT) - Trong tháng 7/2020, cả nước có 13.200 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 239.297 tỷ đồng, tăng 6,9% về số DN và tăng 71,9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2019.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tính chung 7 tháng đầu năm 2020, cả nước có 75.249 DN thành lập mới, giảm 5,1% so với cùng kỳ năm 2019. Từ năm 2015 đến nay, đây là lần đầu tiên số DN đăng ký thành lập mới trong 7 tháng đầu năm sụt giảm.

Vốn đăng ký bình quân trên mỗi DN trong 7 tháng đạt 12,4 tỷ đồng, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2019. DN vẫn tiếp tục xu hướng thu hẹp quy mô đầu tư trong thời điểm hiện tại.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 7 tháng đầu năm 2020 là hơn 2 triệu tỷ đồng, giảm 15,4% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, số vốn đăng ký của DN đăng ký thành lập mới giảm 6,3% so với cùng kỳ năm 2019, số vốn đăng ký tăng thêm của các DN giảm 21,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Tháng 7 cũng ghi nhận có 4.839 DN quay trở lại hoạt động, tăng 79,9% so với cùng kỳ năm 2019 và giảm 3,2% so với tháng 6/2020.