(BĐT) - Công ty CP Traphaco (mã chứng khoán: TRA) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021 với doanh thu thuần đạt gần 472 tỷ đồng, tăng 20,4%; lợi nhuận sau thuế đạt 55,3 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ 2020.

Năm 2021, Traphaco đặt kế hoạch kinh doanh tăng trưởng kép với mục tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 2.100 tỷ đồng và 240 tỷ đồng, tăng 10% và 11% so với kết quả thực hiện của năm 2020.

Như vậy, sau quý đầu năm 2021, Công ty đã đạt 20,8% kế hoạch doanh thu và 23% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Traphaco kỳ vọng tốc độ tăng trưởng doanh thu và lãi trước thuế có thể đạt tỷ lệ kép ở mức 13,3% và 15%.